Tag: Fish

  • Tantra nam

    tantra nam Language: Akan Part of speech: noun English Translation: Shellfish.

  • Apataa

    apataa Language: Akan Part of speech: noun English Translation: Tilapia. Plural Adinkra Akan English Tense mpataa Mpataa Tilapia plural

  • Koobi

    koobi Language: Akan part of speech: noun Translation (English): Salted tilapia. Association Adinkra Akan English Tense apataa Apataa Tilapia noun