Tag: Technology

  • Sreso nkonta afidie

    sresoC nkoCnta aCfidiE Language: Akan Part of speech: noun Translation (English): Laptop Computer.

  • Nkonta afidie nimdee soronko

    nkoCnta aCfidiE nimdECe soCroCnkoC Language: Akan Part of speech: adjective English Translation: Computer technology.

  • Nkonta afidie

    nkoCnta aCfidiE Language: Akan Part of speech: noun Translation (English): Computer. Variation Adinkra Akan English Tense abeefo bajECmma aCfidiE Abeefo badwemma afidie Computer noun sresoC nkoCnta aCfidiE Sreso nkonta afifie Laptop noun kcmputa Komputa Computer noun Association Adinkra Akan English Tense nkoCnta aCfidiE nSECSeECe Nkonta afidie nhyehyeee Computer programming noun