Tag: Electronics

 • Nkonta afidie nhyehyeee

  nkoCnta aCfidiE nSECSeECe Language: Akan Part of speech: noun Translation (English): Computer programming.

 • Akasabonten

  akasabcntECn Language: Akan Part of speech: noun English Translation: Mobile phone. Variation Adinkra Akan English Tense mECZina abcntECn na mECrECkasa Megyina abonten na merekasa Mobile phone noun

 • Mfonin

  mfoniM Language: Akan Part of speech: noun Translation (English): Photo/Picture/Photography. Derivative Adinkra Akan English Tense mfoniMTwafoc Mfonintwafuo Photographer noun

 • Nkonta afidie

  nkoCnta aCfidiE Language: Akan Part of speech: noun Translation (English): Computer. Variation Adinkra Akan English Tense abeefo bajECmma aCfidiE Abeefo badwemma afidie Computer noun sresoC nkoCnta aCfidiE Sreso nkonta afifie Laptop noun kcmputa Komputa Computer noun Association Adinkra Akan English Tense nkoCnta aCfidiE nSECSeECe Nkonta afidie nhyehyeee Computer programming noun