Category: Adinkra symbols

  • Akoma

    akoCma Language: Akan Part of speech: anatomy Definition (English): Heart. Derivative Adinkra Akan English Tense akoCma mu tcfEC Akoma mu tofe Darling noun/adjective akoCmaCm tcfEC Akomam tofe Sweetheart noun/adjective